Usługi rachunkowe Wrocław

Profesjonalne doradztwo i wsparcie księgowe – kompleksowa obsługa Twojej firmy

Specjalizujące się w usługach rachunkowych biuro z Wrocławia gwarantuje kompleksową opiekę nad finansami Państwa firmy. Gwarantując całościowe wsparcie w zakresie księgowości, rachunkowości oraz rozliczeń podatkowych, stanowi doskonałą alternatywę dla przedsiębiorców. W zakres usług, świadczonych przez biuro rachunkowe wchodzi:

  • dbałość o prowadzenie ksiąg rachunkowych, ich systematyczne uzupełnianie oraz weryfikacja zgodności w wymogami formalnymi,
  • prowadzenie księgi zysków oraz kosztów, ponoszonych przez firmę,
  • ewidencjonowanie wszystkich środków trwałych przedsiębiorstwa oraz ich wartości,
  • reprezentowanie przedsiębiorców przed stosownymi organami,
  • kreowanie list płac oraz deklaracji okresowych, obliczanie składek ZUS,
  • obsługa szeroko rozumianych spraw pracowniczych, w tym kwestii odnoszących się do zatrudnienia, wynagrodzeń oraz ewentualnych delegacji.

Prezentowana oferta dedykowana jest przedsiębiorcom, którzy wymagają bieżącej, systematycznej i godnej zaufania pomocy w zakresie prowadzenia spraw finansowych swojej firmy. Wybór specjalistycznego doradztwa podatkowego stanowi spore wyzwanie, dlatego warto dokonać rzetelnej weryfikacji dostępnych możliwości. Chcąc bliżej zapoznać się z ofertą firmy, warto odwiedzić stronę internetową, znajdującą się pod adresem: http://www.biurorewident.pl/. Dostępne tam informacje z pewnością ułatwią dokonanie wyboru, umożliwiają bowiem sprawdzenie zakresu działalności firmy oraz weryfikację spraw, w jakich może okazać się pomocna.


Biuro Biegłego Rewidenta Pańczak & Lisowska s.c
Mydlana 1 pok.107/108
51-502 Wrocław